Background Image
Previous Page  7 / 128 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 128 Next Page
Page Background

Breda. Een stad die bruist. We denken dan aan

de vele evenementen in onze bourgondische

stad. Maar het bruist ook bij ondernemers.

Natuurlijk, de crisis heeft ook Breda geraakt.

Het waren alles behalve gemakkelijke jaren.

Maar de kentering is ingezet. En ik hoor van

veel ondernemers dat de crisis ook één ding

echt duidelijk heeft gemaakt. Samenwerken is

van groot belang: het leggen van onverwachte

verbindingen, het openstaan voor nieuwe

inzichten. Het is cruciaal om als ondernemers

vooruit te komen.

Dat zelfde geldt natuurlijk ook voor Breda

zelf. De tijd dat we dachten dat we het als

stad alleen konden, ligt echt achter ons.

Samenwerken is het sleutelwoord voor succes.

Samenwerken met onze buurgemeenten in

West-Brabant. Verbindingen leggen met de

regio’s Antwerpen en Rotterdam. En natuurlijk

de relaties versterken met de Brabantse

steden, Tilburg als naaste buur in het bijzonder.

Samen staan we sterker. Niet alleen in de

regio. Maar ook in de stad. Daarom willen we

als gemeentebestuur de banden met en tussen

ondernemers versterken. Maar ook de banden

met de kennisinstellingen. De instellingen

die zorgen voor nieuwe arbeidskrachten met

nieuwe inzichten. Nieuwe inzichten die vaak

voor de noodzakelijke innovaties kunnen

zorgen. Breda beschikt over uitstekende

kennisinstellingen. We hebben aansprekende

ROC’s, nationaal tot de verbeelding sprekende

hogescholen en de Defensieleergangen. Kennis

is één van de belangrijkste motoren van de

economie. En met die motor zit het wel goed.

Daarnaast is het belangrijk om goed bereikbaar

te zijn. Is het van belang om centraal te liggen.

Op knopen van vervoer. Al uit de tijd van de

oude Romeinen weten we dat het daar te

doen is. En ook op dat punt hebben we als

Breda goud in handen. We liggen op één van

de beste plekken van Nederland. We hebben

een prachtig nieuw station. En dat in een stad

met een historisch decor en een bruisend

evenementenaanbod en cultureel leven. Voor

arbeidskrachten en dus voor bedrijven van

grote betekenis. Als bedrijf of als inwoner, wil je

nooit meer weg uit Breda!

De uitgangspositie van Breda is goed. Dat

zie je ook terug in de cijfers. We hebben

15.800 ondernemingen, variërend van

eenmanszaak tot grote internationale concerns.

V O O RWO O R D |

D E B U R G E M E E S T E R

7

B R E D A

I N B U S I N E S S

Burgemeester Paul Depla

‘SAMENWERKEN

SLEUTELWOORD

VOOR SUCCES’